Fernando Larrea

LEGE OHARRA


Uztailaren 11ko 34/2002 Legearen 10. artikuluan –Informazio Gizartearen Zerbitzuen eta Merkataritza Elektronikoari buruzkoa– xedatutakoaren arabera, Fernando Larrea Etxebestek Interneteko gune/web orri honen bidez informazioaren gizartearen zerbitzuak ematen dituenez, interesdunentzat eskuragarri jartzen ditu informazio orokorreko datu hauek:


Izena komertziala: Fernando Larrea Etxebeste
Jarduera egiten den lekua: Karmelo Etxegarai, 5, Matia kalearen luzapena 20018 Donostia-San Sebastián (Gipuzkoa)
Helbide elektronikoa: info@fernandolarreaseguros.com
Identifikazio Fiskaleko Kodigoa (CIF): 15926440K

Web orri honetako eduki guztiak –besteak beste eta izaera mugatzailerik gabe, testuak, grafikoak, irudiak, diseinua, horiei dagozkien jabetza intelektualaren eskubideak eta markak, izen komertzialak edo beste edozein ikur bereizgarri– Fernando Larrea Etxebesteenak edo Fernando Larrea Etxebesteen legezko jabeenak dira. Bi alderdien artean egin dira eskubide horiek lagatzeko/horien lizentzia emateko beharrezko akordioak. Horrenbestez, erreserbatuta daude eduki horien gaineko eskubide guztiak. Debekatuta dago edukien kopia egitea, osorik edo zati batena, edozein modutan edo euskarritan, dela mekanikoa, elektronikoa, erreprografikoa edo bestelakoa, bai eta edukiak hedatzea, publikora azaltzea edo banatzea, aldez aurretik Fernando Larrea Etxebestek edo eskubideen legezko jabeek horretarako baimena espresuki eta idatziz ematen ez badute.

Fernando Larrea Etxebestek ez du bere gain hartuko erabiltzaileek edukiak erabiltzeagatik edo indarrean dauden legezko xedapenak urratzeagatik sor ditzaketen kalteak edo ondorioak.


DATUEN BABESA


Abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoaren –Datu Pertsonalen Babesa xedatzen duten arauei buruzkoa– eta uztailaren 11ko 34/2002 Legearen arabera -Informazio Gizartearen Zerbitzuen eta Merkataritza Elektronikoari buruzkoa–, Fernando Larrea Etxebestek jakinarazten dizu borondatez ematen dituzun datu pertsonal guztiak fitxategi automatizatu batean gordeko direla eta Fernando Larrea Etxebeste dela fitxategi horren arduraduna. Zuk egindako kontsultei erantzuteko erabiliko dira datu horiek. Datu pertsonalak emandakoan, Fernando Larrea Etxebestei baimena ematen diozu, ezbairik gabe, zure datu pertsonalak jasotzeko eta hemen adierazitakoaren arabera erabiltzeko.


Fernando Larrea Etxebestek konpromisoa hartzen du datuak hirugarrenei ez uzteko, saltzeko edo hirugarrenekin partekatzeko, zuk espresuki onartzen ez baduzu. Bestalde, Fernando Larrea Etxebestek datu pertsonalak ezeztatuko edo zuzenduko ditu, okerrak edo osatugabeak badira edo dagokien helbururako beharrezkoak edo egokiak ez badira, abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoaren arabera –Datu Pertsonalen Babesari buruzkoa–. Halaber, Fernando Larrea Etxebestek aintzat hartuko ditu datuetara sartzeko eta horiei aurka egiteko zuk egindako eskaerak, Lege Organikoaren arabera. Besteak beste, hauek dira datu pertsonalak: izena, abizenak, telefonoa eta helbide osoa (bide publiko mota, bide publikoaren izena, solairua, atea, posta-kodea, herria eta probintzia), baita erabiltzailearen helbide elektronikoa ere. Ekainaren 6ko 994/1999 Errege Dekretuaren bidez onartutako Segurtasun Neurriei buruzko Araudiak eskatzen dituen segurtasun-mailak bermatzen ditu Fernando Larrea Etxebestek. Alabaina, Fernando Larrea Etxebestek ez du ardurarik hartzen Fernando Larrea Etxebestekoak ez diren hirugarrenek sistema informatikoetan, dokumentu elektronikoetan edo erabiltzailearen fitxategietan sor ditzaketen aldaketen ondorioz eragindako kalteez.